Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZSekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" jest sekcją branżową zrzeszoną w Sekretariacie Transportowców NSZZ "Solidarność".
Sekcja Krajowa Kolejarzy reprezentuje interesy pracownicze kolejarzy członków
NSZZ "Solidarność"
zatrudnionych w spółkach grupy PKP S.A.

 
PREZYDIUM SEKCJI KRAJOWEJ KOLEJARZY NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
KADENCJA 2010-1014            DANE KONTAKTOWE
Lp. Nazwisko i imię Funkcja Telefon kolejowy Telefon komórkowy E-mail
1. Grymel Henryk Przewodniczący 922 473 32 09 603 601 182 sekcja@pro.onet.pl
2. Niezgoda Andrzej Wiceprzewodniczący 71 717 34 56 697 040 056 niezgoda@wp.pl
3. Pełka Wiesław Wiceprzewodniczący 22 619 89 85 600 084 086 plk@skk.org.pl
4. Podsklany Marek Wiceprzewodniczący 971 717 35 94 663 290 915 kocmwro@skk.org.pl
5. Kokot Stanisław Sekretarz 922 473 32 09 698 689 699 skokot@interia.pl
6. Prętki Jacek Skarbnik 958 721 24 44   jacek.pretki@onet.eu
7. Gadzicki Zbigniew Członek 971 717 56 63 661 668 116 gadzicki@wp.pl
8. Kur Tadeusz Członek 22 473 85 71 607 107 208 t.kur@pni.net.pl
9. Miszczuk Barbara Członek 912 393 56 98 600 419 088 tolysz@interia.pl
10. Natanek Wiesław Członek 71 717 55 20 600 810 639 dzpr@wp.pl
11. Sędek Maria Członek 22 474 66 29 502 492 353 solidarnosc@intercity.pl
12. Sikora Henryk Członek 912 393 36 43 601 653 610 oskkrakow@pkp.com.pl
 
 


Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"
Warszawa ul. Targowa 74
Tel. (022)6198985; 4733209
Fax. 6198985, 4733841
Tel.kol. 473209, 4732505
e-mail
sekcja@pro.onet.pl