^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

Nr. 1W sierpniu 2017 r. uczestniczyłem w wyprawie wysokogórskiej na Kaukaz (zorganizowanej przez profesjonalną agencję wyspecjalizowaną w organizacji wypraw na najwyższe góry ziemi), której celem było wejście na dwa pięciotysięczniki Kazbek i Elbrus, leżące w górach Kaukazu. Kazbek znajduje się na terytorium Gruzji w rejonie miejscowości Kazbegi (obecnie Stepancminda). Elbrus znajduje się na terenie Rosji, kilkadziesiąt kilometrów dalej.

Wraz z 11 osobowym zespołem, podczas podejścia pod Kazbek, nocowaliśmy w namiotach przy dawnej radzieckiej stacji meteorologicznej, nazywanej w środowisku górskim Stacją Meteo. Znajduje się ona na wysokości ok. 3 600 m. pod szczytem Kazbek, górującym ponad 1 400 m. wyżej. W okolicy stacji na kamienistym ogromnym wypłaszczeniu rozbitych było wtedy ponad 60 namiotów, wśród których znajdował się obóz polskich ratowników medycznych – w ramach wolontariatu pilnowali oni bezpieczeństwa w rejonie szczytu i na przylegającym do niego lodowcu Gergeti.

Rejon tej, potężnej śnieżno-lodowej góry jest szczególnie niebezpieczny z uwagi na bardzo duże nachylenie podejścia na sam wierzchołek. Droga na szczyt prowadzi, po lodowcu na którym znajdują się otwarte szczeliny. Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność przejścia szczelin w ciemnościach, gdyż podejście rozpoczyna się o drugiej w nocy. Kazbek cieszy się złą sławą, z uwagi na wyjątkową zmienność pogody, słynie np. z nagłych opadów deszczu i śniegu. W tych warunkach niezbędny jest specjalistyczny sprzęt umożliwiający bezpieczne poruszanie się, m.in: raki, czekan, kask, uprząż i lina dla 5-osobowych zespołów.

Pod tym groźnym szczytem, w niezwykłej scenerii Stacji Meteo, na pobliskim obelisku zwieńczonym krzyżem, znajduje się tablica „In memoriam” poświęcona pamięci Marii i Lechowi Kaczyńskim – z podpisem „Solidarność” – sierpień 2012 r.

Dokładnie 5 lat temu, w sierpniu 2012 r. dzięki staraniom Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i Związku Pracodawców Kolejowych z jego ówczesnym prezesem Krzysztofem Mamińskim, pięcioro kolejarzy z „Solidarności” dotarło pod Kazbek i korzystając z życzliwości i pomocy gruzińskiej obsługi stacji, zamontowało pamiątkową tablicę. Były to następujące osoby: Wioletta Drożdowska, Jan Gaida, Zenon Kozendra, Wojciech Drewniak i Henryk Sikora. To właśnie w ten sposób, poprzez trud i wysiłek, pokonując niebezpieczeństwa drogi pod Kazbek i tam umieszczając pamiątkową tablicę – kolejarze chcieli uhonorować Prezydenta. Lech Kaczyński był postacią wybitną. Wśród wielu ważnych stanowisk, które piastował, pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Prezydenta RP. Był osobą ważną zarówno dla Polski jak i dla „Solidarności”. Zaangażowany w sprawy Gruzji, w jej walkę o niepodległość.

Pamięć Marii i Lecha Kaczyńskich jest ciągle żywa w wielu polskich i gruzińskich środowiskach, a tablica pod Kazbekiem, jest tego świadectwem. Choć dziś tablica jest już nadszarpnięta przez czas, a właściwie warunki atmosferyczne jakie panują na tej wysokości. Liczne wżery na powierzchni coraz bardziej przeszkadzają w odczytaniu tekstu.

Wiele osób pod Stacją Meteo, przechodząc wśród namiotów, zauważa tablicę pięknie oświetlaną popołudniowym słońcem, czyta jej treść, która zmusza do refleksji i zastanowienia – skąd taka tablica, dlaczego akurat Lech Kaczyński i „Solidarność” w dalekiej Gruzji , pod Kazbekiem?

Henryk Sikora

11 sierpnia br. po 9 – godzinnym podejściu o godzinie 11 rozłożyłem flagę „Solidarności” na szczycie Kazbeku (5 047 m), natomiast ta sama flaga ujrzała wierzchołek Elbrusa (5 642 m.) 16 sierpnia br. po pokonaniu w 11 godzin mozolnego podejścia (początek akcji nastąpił o g. 24.00 przy przenikliwym mroźnym wietrze). Atak szczytowy rozpoczął się ze „schroniska” Prijut (blaszane kontenery z pryczami dla 8 osób). Elbrus jest najwyższym szczytem Europy, należącym do tzw. Korony Ziemi.

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.