^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

DSCN4721 1Już po raz XV, w sobotę 9 września 2017 r. odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Rozpoczęła się ona w pobliskim Sanktuarium, Świętego Jana Pawła II, gdzie po odmówieniu Litanii do św. Jana Pawła II, kolejarze procesyjnie przeszli do Miłosierdzia. Czterech kolejarzy w mundurach niosło figurę Matki Bożej Fatimskiej. W ten sposób uczczono jubileusz 100 – lecia objawień fatimskich, który obchodzimy w bieżącym roku. Pielgrzymi idąc rozważali tajemnice Różańca Świętego. Drugim etapem pielgrzymki była Droga Krzyżowa, pod przewodnictwem ks. Jana Kleszcza – Duszpasterza Kolejarzy z Wrocławia, z rozważaniami Męki Pańskiej.

Tegoroczna, jubileuszowa pielgrzymka odbyła się pod hasłem: "Idźcie i głoście".

Kulminacyjnym punktem spotkania kolejarzy z Bożym Miłosierdziem była Msza Święta koncelebrowana przez Arcybiskupa krakowskiego Marka Jędraszewskiego w asyście duszpasterzy środowisk kolejowych, księży: Eugeniusza Zarębińskiego – Krajowego Duszpasterza Kolejarzy, Ryszarda Marciniaka – Krajowego Moderatora i Grzegorza Szewczyka – Duszpasterza Kolejarzy Archidiecezji Krakowskiej i innych.

 DSC2089

W homilii ks. abp Jędraszewski powiedział m.in.:

"Przyszło nam bowiem żyć w czasie swoistego neopogaństwa. Jako paradygmat szerzy się wszędzie zasadę, żeby żyć, jakby Boga nie było, czego prostą konsekwencją jest to, że ludzie stają się dalecy od Boga, obcy Bogu, wręcz stają się Jego wrogami. Taki jest dzisiejszy świat i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. – Nie po to, by się temu światu poddawać, ale by wiedzieć, jakie niebezpieczeństwa nam grożą, na jakie pokusy jesteśmy wystawieni: świadomie i na progu podświadomości".

W pielgrzymce wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk kolejowych z całej Polski, prezesi, członkowie zarządów i dyrektorzy wielu spółek kolejowych, kolejowa orkiestra dęta z Krakowa, ok. 40 pocztów sztandarowych. Tradycyjnie przed wejściem do bazyliki, pielgrzymów witał baner "Solidarności" - Kolejarze zawierzają się Bożemu Miłosierdziu.

Pielgrzymka każdemu z uczestników dała możliwość osobistego spotkania z Panem Bogiem, ofiarowania Bożemu Miłosierdziu tego czym żyjemy na co dzień w rodzinie, pracy, swoich trosk i trudności. Była ona świadectwem wiary kolejarzy, którzy pomimo powszechnie promowanej laicyzacji życia trwają przy tradycyjnych wartościach, podtrzymując to co wynika z etosu kolejarza - Służba Bogu, Ojczyźnie i ludziom. To również podkreślenie znaczenia odbudowywanej roli kolejowej branży w życiu społecznym i publicznym transporcie zbiorowym. Pielgrzymkowe spotkanie kolejarzy to przykład jedności całej branży, która pomimo organizacyjnego rozbicia jest razem, potrafi twórczo współpracować i służyć innym.

Henryk Sikora

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.