^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

ETFW grudniu 2017 r. kolejowi partnerzy społeczni, Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) oraz Wspólnota Europejskich Przedsiębiorstw Kolejowych i Infrastrukturalnych (CER) zgromadzili się na dorocznym posiedzeniu plenarnym w ramach Sektorowego Dialogu Społecznego na kolei.

Partnerzy społeczni pobudzili europejski dialog społeczny w kolejnictwie, angażując się w program prac na kolejne dwa lata (2018-2019). CER i ETF postanowiły przyjąć program prac, który będzie uwzględniał bieżące trendy i wyzwania stojące przed sektorem kolejowym, ze szczególnym uwzględnieniem kolejowego transportu towarowego w UE. W następnym okresie programowania będą prowadzić wspólne działania w zakresie bezpieczeństwa, zdolności do zatrudnienia, cyfryzacji i integracji kobiet.

Posiedzenie plenarne było również okazją do wymiany informacji z Komisją Europejską na temat trwającej rewizji dyrektywy o maszynistach, która jest oparta na wiążącej umowie CER-ETF z 2004 r. W sprawie "Europejskiej licencji dla kierowców wykonujących transgraniczne usługi interoperacyjne".

Podczas spotkania plenarnego Giorgio Tuti, przewodniczący Sekcji Kolejowej ETF (pracownicy), został powołany na przewodniczącego Sektorowego Dialogu Społecznego dla Kolei, na zmianę z Matthiasem Rohrmannem (Agv MoVe/Deutsche Bahn) (pracodawcami), który obrał jednocześnie rolę wiceprezydenta.

Przewodniczący Grupy Dyrektorów Zarządzania Zasobami Ludzkimi CER, Yves Badensaid: "Bardzo się cieszę, że CER i ETF zdołały zatwierdzić nowy program prac na rzecz dialogu społecznego na następne dwa lata. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację naszego dobrego partnerstwa społecznego, aby umożliwić sektorowi rozwój i rozwijać działalność w szybko zmieniającym się otoczeniu, jednocześnie utrzymując i zwiększając atrakcyjność sektora jako pracodawcy. Życzę wszystkiego najlepszego Giorgio Tutiemu za jego nowy mandat i chciałbym podziękować Matthiasowi Rohrmannowi za jego zaangażowanie w nadchodzącym okresie. W tym okresie kolejowi partnerzy społeczni osiągnęli dobre wyniki, w tym deklarację frachtu kolejowego podpisaną w 2015 r., Projekt dotyczący atrakcyjności sektora jako pracodawcy i wkład w proces legislacyjny prowadzący do przyjęcia czwartego pakietu kolejowego.

Przewodniczący Sekcji ETF, Giorgio Tuti, powiedział: "Dziękuję europejskim partnerom społecznym z obu stron za wybór mnie na przewodniczącego SSDC dla sektora kolejowego i ich zaufanie. Dla mnie bardzo ważne jest, abyśmy przyjęli ambitny program prac z odpowiednimi i właściwymi priorytetami. Chcemy między innymi poprawić zatrudnienie kobiet w transporcie kolejowym, również czyniąc krok w kierunku negocjacji i chcemy przeanalizować wpływ niektórych elementów czynników ludzkich na bezpieczeństwo kolei na otwartym i konkurencyjnym europejskim rynku kolejowym. Bezpieczeństwo to siła, atut sektora kolejowego, a jako partnerzy społeczni mamy obowiązek przyczynić się do utrzymania tej siły. "

European Transport Workers’ Federation (ETF), Sabine Trier, Phone: +32 2 285 46 67, Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) reprezentuje ponad 3,5 miliona pracowników transportu z ponad 230 związków transportowych i 41 krajów europejskich w następujących sektorach: kolej, transport drogowy i logistyka, transport morski, śródlądowe drogi wodne, lotnictwo cywilne, porty i doki, turystyka i rybołówstwo. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź  www.etf-europe.org lub obserwuj nas na Twitterze @ETF_Europe.


Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER), www.cer.be

Eva Böckle

Head of Communications

Tel: +32 (0)2 213 08 90

Mobile: +32 (0) 473 32 20 94

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wspólnota Europejskich Przedsiębiorstw Kolejowych i Infrastrukturalnych (CER) skupia ponad 70 przedsiębiorstw kolejowych, ich krajowe stowarzyszenia oraz zarządców infrastruktury i firmy zajmujące się leasingiem pojazdów. Członkami są ugruntowane organy, nowe podmioty oraz przedsiębiorstwa prywatne i publiczne, reprezentujące 73% długości sieci kolejowej, 83% przewozów towarowych i około 95% przewozów pasażerskich w UE, EFTA i UE. kraje przystępujące. CER reprezentuje interesy swoich członków wobec twórców polityki UE i zainteresowanych stron z branży transportowej, opowiadając się za koleją jako podstawą konkurencyjnego i zrównoważonego systemu transportowego w Europie. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź www.cer.belub obserwuj nas na @CER_railways za pomocą Twittera.

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.